לאחר שתקראו את המדרש הנ"ל,

כעבור שתקראו את אותן המדרש זה בהחלט, לא תישארו אדישים: המדרש מתאר חמש אותות קודם ביאת הגואל, והן אזור מהן: "באותו זמן יש להמנע מ מלך והוא לא נשיא"; "ונסגרים שערי הכנסה וכלכלה"; "ננעלים דלתי שחקים"; "מביא הקב"ה חלאים רעים ודבר ומגפה, וממיתים מאומות הטבע אלף מאות במרבית יום"
באוצר המדרשים (עמ' 390) מובא מדרש מצמרר ואקטואלי, שמקורו בספר "אבקת רוכל" (דף ב' ע"ב) וכה לשון המדרש:

"עתיד הקב"ה לבצע עשרה אותות קודם כל ביאת הגואל. האות ההתחלתי, עתיד הקב"ה להציב ארבעה מלכים וכופרים בדעתם ומשקרים ומראים עצמם לקרובים שהם פועלים להקב"ה ואינם עובדים, ומתעים ומבלבלים מאוד הבריות וכופרים אומות הטבע בדיניהם, ובנוסף גם פושעי ארץ המתייאשים מתוך הגאולה כופרים בהקב"ה ועוזבים את אותם יראתו, ואודות את הדירה הדור נאמר: 'ותהי האמת הצרופה? נעדרת'.

"'ומהו נעדרת?", שואל המדרש ומשיב: "שבעלי האמת הצרופה נעשו עדרים עדרים והולכים ובורחים ומתחבאים במערות ובמחילות עפר ונאספים ממחיר השוק גיבורי הדור, ובטלו האנשים שמאכלסים את אמונה, ונגנזין שערי חכמה, והעולם נבחן בלתי אפשרי, ובאותו זמן אין מלך ובכלל לא נשיא בארץ, שנאמר: 'כי יום ישבו מדינה ישראל אסור מלך ואין שר לא כדאי זבח שאין בו מצבה וגו''. ובכלל לא ראשי ישיבות וגאון יעקב, איננו רועים נאמנים ואין זה כיתות ובעלי השם שלו, וננעלים דלתי שחקים ונסגרים שערי מכירות וכלכלה.

"ובזמן שמשיח מתגלה בגבורתו דור קורה ונופל בזמן כלשהו כיוון גזירות קשות ומשונות ומבוהלות שגוזרים מספר מלכים האלו.


"ועוד שגוזרים לכפור במקדש בה' ובתורה, והקב"ה גזר שתמלוך מלכות הרשעה תשעה דנדשים מכיפה לכיפה, שנאמר: 'לכן יתנם עד תקופה יולדה', שלא קיים 'לכן' אלא שבועה, שנאמר: 'לכן נשבעתי אל הבית עלי'. וגוזרים גזרות קשות וכופלים מס בעניין ארץ על כל מי עשרה, מי שהיה עוזר ב עשרה נותן אפשרות מאה, ומי שהיה נותן שמונה מאשר שמונים, וזה שלא קיימים לשיער חותכין את כל ראשו.

"וכל אלו תשעה חדשניים מתחדשות גזרות את אותם גזרות יחד עם זאת מסובכת מזו... באותה שעה צועקים מדינת ישראל ספר תורה : 'ווי ווי', וקטנים מישראל מתבעתים והולכים ונטמנים כל אחד ואחד בשטח אביו ותחת אמו ואומרים: 'ווי ווי אבא כל מה נעשה', ואבותיהם משיבים להם: 'עתה אנחנו יודעים לגאולתם השייך ישראל'.

"האות השני", ממשיך המדרש, "מביא הקב"ה הרגשה חמימה בעולם חלל גדול מחמתה מסוג החמה שיש להן שחפת וקדחת. והמון צעירים ומבוגרים חלאים רעים ודבר ומגפה, וממיתים מאומות הטבע אלף אלפים בכלל ימים, וגם רשעים שבישראל מתים, או שיבכו אומות הבריאה ויצעקו: 'אוי לכל אחד אנה נלך ואנה נברח', וחופרים בני האדם קברו בזמן כלשהו ושואלים רק את נפשם למות, ומתחבאים בצחיחין ובצריחין ובורחין כדי לצנן רק את עצמם, ובאים במערות ובמחילות עפר. ואם תאמר העובדות ינצלו הצדיקים מחום החמה? הקב"ה ישמח לעשות לנכס רפואה באותו חמימות שנאמר: 'וזרחה לכל המעוניינים יראי אני חמה צדקה ומרפא בכנפיה'. ועל אודות את החפץ עדות ניבא בלעם הרשע: 'אוי כל מי יחיה משומו אל'.

נדמה כי כל מילה שונה מיותרת. האקטואליה מפורשת בדברי המדרש:

"באותו זמן לא רצוי מלך ובלתי נשיא בישראל" - באופן מיידי שנה אחת שאסור ממשלה במדינה.

"ננעלים דלתי שחקים" - השמים סגורים, אין טיסות, אסור יוצא שאסור מגיע מארץ הקודש.

"נסגרים שערי מכירות וכלכלה" - כה שונים יכולים להיות שעסקיהם מתבססים על יגיע מסין, כה אנשים רבים פרנסתם מבוססת בעניין טיסות (טייסים, דיילים, מומחי התעופה, והמון צעירים ומבוגרים מספור המתפרנסים משהותם של התיירים במדינת ישראל, כגון מלונות). ובעת שמושבתים הקורס, מתקשים בהסעה של הוריהם לצאת לעבודתם.

"רבים חלאים רעים ודבר ומגפה, וממיתים מאומות הבריאה אלף מאות בכל יום" - מכת הקורונה שקוטלת רבים מאומות הטבע ממחיר השוק יום, והגיעה נוסף על כך לארץ, ונראה כי גם בפתח זוהי עשויה לשתק את כל העוגנים שברשותנו בחיים: הפרנסה, הבריאות, וגם מוסדות החינוך מושבתים...

http://www.sugia-yomit.org.il כי כל מילה אם לא מיותרת. המשיח כבר יש כאן לחלוטין, בורא תבל מבקש לגאול את הציבור. למה שלא נתחזק, נשוב בתשובה תמימה, נזעק לאבא שמשמים שיגאלנו – ונזכה להיגאל מהרה גאולת תבל.

Add ping

Trackback URL : https://sexgarlic9.bravejournal.net/trackback/5888324

Page top